De letterlijke betekenis van de naam van ons gastouderbureau is een kind in het huis van de gastouder opvangen. Naast de letterlijke betekenis is er nog het spreekwoord, ‘Ergens kind aan huis zijn’. Daar is de naam van ons gastouderbureau van afgeleid. Dit spreekwoord staat voor veiligheid, vertrouwen, geborgenheid en je ergens thuis voelen. Deze veilige basis is nodig voor een optimale ontwikkeling van uw kind(eren) in zijn of haar thuissituatie en in de opvang door een gastouder.

Gastouderopvang is flexibel en kleinschalig en kan daardoor tegemoet komen aan specifieke wensen van u en uw kind(eren). De kleinschaligheid van gastouderopvang draagt bij aan het veilige en geborgen gevoel bij uw kind(eren). Om een meerwaarde voor de opvang van uw kind(eren) te creëren, hecht Gastouderbureau Kind aan Huis grote waarde aan de volgende kernwaarden:

  • De gastouder creëert een vertrouwde en geborgen sfeer
  • De gastouder draagt zorg voor een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving
  • De gastouder heeft respect en aandacht voor het kind
  • De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden
  • De gastouder schept ontwikkelingsmogelijkheden
  • De gastouder observeert en signaleert ontwikkelingsproblemen

Kwaliteit is doorslaggevend voor het effect dat kinderopvang heeft op de ontwikkeling van uw kind(eren). U moet er van op aan kunnen dat het goed zit met de kwaliteit. Voor de ontwikkeling van een kind van 0 tot 13 jaar is de omgeving van groot belang. Als uw kind(eren) een deel van zijn of haar tijd doorbrengt bij een gastouder, dan maakt de gastouderopvang deel uit van zijn of haar omgeving. De omstandigheden waarin deze opvang plaats vindt zijn daarom erg belangrijk. De gastouder dient een veilige en vertrouwde omgeving aan uw kind(eren) te bieden. De gastouder bouwt een goede relatie met uw kind(eren) op door open te staan voor uw kind(eren) en passend te reageren op signalen die uw kind(eren) uitzendt. Daarbij is het belangrijk dat uw kind(eren) gestimuleerd en geaccepteerd wordt. Van de gastouder wordt verwacht dat zij zich inspant om voor uw kind(eren) een situatie en sfeer te creëren waarin uw kind(eren) zich veilig en thuis kan voelen. De gastouder zal uw kind(eren) optimaal begeleiden zodat hij of zij de kans krijgt om op te groeien tot een zelfstandig persoon met zelfvertrouwen en zelfwaardering.

Lees meer over onze visie op gastouderopvang in ons pedagogisch beleid. Daarin staat aangegeven hoe wij de kwaliteit van de gastouderopvang waarborgen en bevorderen.