De oudercommissie komt 2 tot 3 keer per jaar bijeen. Als ouder en gastouder heeft u bij Gastouderbureau Kind aan Huis een belangrijke stem. Wij horen graag uw mening, wensen en ervaringen over het opvoedkundig beleid en de kwaliteit van de opvang en de organisatie. Zo blijven wij alert en kan ons aanbod goed worden afgestemd op uw vraag.


Onze oudercommissie stelt zich voor:

 • Martha Nijboer-Vries – Voorzitter
 • Melanie de Best-Hoekstra – Secretaris en penningmeester

 

Martha Nijboer-Vries – Voorzitter

Mijn naam is Martha Nijboer-Vries. Ik ben 33 jaar oud. Ik heb geboren en opgegroeid in Drachten. Ik heb mijn VMBO diploma en mijn kappersdiploma op zak. Sinds 25 februari 2013 ben ik getrouwd met Klaas Nijboer. Wij zijn woonachtig in Burgum.

Samen hebben wij een prachtige dochter die op 11 oktober 2014 geboren is. Anina is een vrolijk en zeer blij meisje. Wij maken nu 2,5 jaar gebruik van gastouderopvang. Naast de gastouder gaat Anina vaak naar mijn moeder.

Ik ben kapster van beroep. Ik werk 18 uren per week in Drachten in een kapsalon. In mijn werk kan ik erg goed mijn creativiteit kwijt en ik oefen dit vak al 16 jaar met erg veel plezier uit. In mijn vak moet je goed kunnen communiceren met mensen en een luisterend oor kunnen bieden.


Melanie de Best-Hoekstra – Secretaris en penningmeester

Sinds kort zit ik, als nieuwste lid, bij de oudercommissie van Gastouderbureau Kind aan Huis. Ik heb het afgelopen jaar zelf ervaren hoe belangrijk het is om een goede gastouder te hebben. Hierin is communicatie tussen het gastouderbureau, de gastouder en de ouders van enorm belang. Ik hoop, door lid te zijn van de oudercommissie, hierin een kleine bijdrage te kunnen leveren.

Maar….. wie ben ik? Mijn naam is Melanie. Mijn lieve kleine man heet Alexander en is 1 jaar oud. Hij is nu al een enorme dondersteen en altijd vrolijk! Onze favoriete activiteit samen is spelen met de bal; voetballen, overgooien, overpakken… Alexander doet het allemaal graag. Verder ben ik twee jaar geleden getrouwd met daar achteraan een geweldige huwelijksreis in Cuba. We reizen erg graag. In het werkend leven ben ik financieel adviseur.

___________________________________________________


Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders.
 • Het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie.
 • Het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de gastouderopvang.

 

Verzwaard adviesrecht van de oudercommissie

 • Het pedagogisch beleid.
 • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid.
 • De wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan.
 • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van kinderen.
 • Wijziging van de prijs van de gastouderopvang.
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling.
 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouders.

 

Oudercommissieleden gezocht

Wilt u meedenken, adviseren en organiseren? We zijn op zoek naar meer oudercommissieleden. Aanmelden of meer informatie aanvragen kan per e-mail aan info@gastouderbureaukindaanhuis.nl of telefonisch op 06 14 48 59 30 of 0511 40 24 83.