De oudercommissie komt 2 tot 3 keer per jaar bijeen. Als ouder en gastouder heeft u bij Gastouderbureau Kind aan Huis een belangrijke stem. Wij horen graag uw mening, wensen en ervaringen over het opvoedkundig beleid en de kwaliteit van de opvang en de organisatie. Zo blijven wij alert en kan ons aanbod goed worden afgestemd op uw vraag.

Onze oudercommissie stelt zich voor:

 • Nynke Meijer – Secretaris
 • Klasina de Wilde – Penningmeester

Nynke Meijer – Secretaris

Mijn naam is Nynke Meijer, 33 jaar oud en sinds begin 2019 lid van de oudercommissie. Ik woon samen in Burgum met mijn partner Oane en mijn 4-jarige en 1-jarige dochters Eline en Mare. Ik weet als geen ander hoe belangrijk een goede gastouder is. Het is voor je kind een plek waar hij/zij zich vertrouwd voelt, dagelijks naartoe gaat, het is eigenlijk een tweede thuis. Graag wil ik mijn steentje hieraan bijdragen en waar kan dat beter dan in de oudercommissie! In het dagelijks leven ben ik specialist arbeidsrecht bij de gemeente Leeuwarden en kun je me ook vinden in de buurtcommissie waar ik ieder jaar weer verschillende activiteiten organiseer.

Klasina de Wilde – Penningmeester

Sinds het voorjaar van 2019 zit ik in de oudercommissie van Gastouderbureau Kind aan Huis. Mijn naam is Klasina de Wilde en ik ben woonachtig in Dokkum. Hier woon ik samen met mijn vriend Gerrit Jouke Elsinga en mijn 3 dochters Lysbeth, Jelske en Renske Aukje. Lysbeth zit op de basisschool en Jelske is afgelopen zomer 3 jaar geworden. Lysbeth is een hele enthousiaste, nieuwsgierige en meegaande dame met een sterke eigen wil. Jelske daarentegen kan nog wel eens de kat uit de boom kijken maar heeft daarnaast een pittig karakter en is nergens bang voor. Drie heerlijk aanwezige dames.

Ik werk 3 dagen in de week in Burgum als administrateur. En ik ben van harte de oudercommissie van dienst. 

___________________________________________________


Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders.
 • Het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie.
 • Het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de gastouderopvang.


Verzwaard adviesrecht van de oudercommissie

 • Het pedagogisch beleid.
 • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid.
 • De wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan.
 • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van kinderen.
 • Wijziging van de prijs van de gastouderopvang.
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling.
 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouders.


Oudercommissieleden gezocht

Wilt u meedenken, adviseren en organiseren? We zijn op zoek naar meer oudercommissieleden. Aanmelden of meer informatie aanvragen kan per e-mail aan info@gastouderbureaukindaanhuis.nl of telefonisch op 06-14485930.