De oudercommissie komt 2 tot 3 keer per jaar bijeen. Als ouder en gastouder heeft u bij Gastouderbureau Kind aan Huis een belangrijke stem. Wij horen graag uw mening, wensen en ervaringen over het opvoedkundig beleid en de kwaliteit van de opvang en de organisatie. Zo blijven wij alert en kan ons aanbod goed worden afgestemd op uw vraag.

Onze oudercommissie stelt zich voor:

 • Silvia Schendelaar – Voorzitter
 • Nynke Meijer – Secretaris
 • Martha Nijboer-Vries – Penningmeester


Silvia Schendelaar – Voorzitter

Mijn naam is Silvia Schendelaar en ik ben sinds 2021 lid van de oudercommissie van Gastouderbureau Kind aan Huis. Ik woon samen met mijn partner Niek en onze dochter Floor van 2 jaar in Burgum. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als social worker en docent op een MBO school. Ik ben lid geworden van de oudercommissie omdat ik het belangrijk vindt dat ons kind zich kan ontwikkelen en plezier kan maken in een veilige omgeving. Ik gun alle ouders een plekje waar ze vertrouwd hun kindje(s) heen kunnen brengen en denk daarom graag mee over de verschillende onderwerpen binnen de oudercommissie.

Nynke Meijer – Secretaris

Mijn naam is Nynke Meijer, 35 jaar oud en sinds begin 2019 lid van de oudercommissie. Ik woon samen met mijn partner Oane en onze twee dochters Eline en Mare en zoon Ruben in Burgum. Ik weet als geen ander hoe belangrijk een goede gastouder is. Het is voor je zoon of dochter een tweede thuis, een plek waar hij/zij zich vertrouwd en goed voelt. Des te belangrijker is de kwaliteit van de opvang en het beleid dat er wordt gevoerd. Ik vind het fijn dat ik in de oudercommissie mag meedenken en mijn stem kan laten horen. Bovendien is het ook een hele gezellig commissie waarin we met enige regelmaat een restaurant opzoeken om daar te vergaderen én te eten. In het dagelijks leven ben ik juridische adviseur bij de gemeente Leeuwarden.

Martha Nijboer-Vries – Penningmeester

Ik zal mij even voorstellen; mijn naam is Martha Nijboer-Vries en ik heb een dochter van 8 jaar. Ik ben woonachtig in Burgum en na enkele jaren van afwezigheid ben ik weer terug in de oudercommissie. Zelf ben ik net met een nieuwe opleiding begonnen als pedagogisch medewerker. Mijn zitting in de oudercommissie sluit hier mooi op aan. Ik hoop nog een aantal jaren lid te kunnen zijn van de oudercommissie.

___________________________________________________


Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders.
 • Het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie.
 • Het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de gastouderopvang.


Verzwaard adviesrecht van de oudercommissie

 • Het pedagogisch beleid.
 • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid.
 • De wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan.
 • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van kinderen.
 • Wijziging van de prijs van de gastouderopvang.
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling.
 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouders.


Oudercommissieleden gezocht

Wilt u meedenken, adviseren en organiseren? We zijn op zoek naar meer oudercommissieleden. Aanmelden of meer informatie aanvragen kan per e-mail aan info@gastouderbureaukindaanhuis.nl of telefonisch op 06-14485930.