Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat zij betalen voor kinderopvang, maar ook voor wie en wat het bedoeld is. Gastouderbureau Kind aan Huis biedt ouders volledig transparantie in de kosten voor kinderopvang. Ons gastouderbureau is er voor en door onze gastouders en daarom gaat het gehele uurtarief dat wij u in rekening brengen naar onze gastouders.

Bureaukosten
Naast het uurtarief betaalt u bureaukosten aan Gastouderbureau Kind aan Huis. Dit is een vast bedrag dat per maand in rekening wordt gebracht bovenop de verdiensten van onze gastouders. Met de bureaukosten zorgt Gastouderbureau Kind aan Huis voor kwaliteitsbewaking van de kinderopvang, bemiddeling, evaluatiegesprekken, administratie en scholing voor de gastouders.

Uurtarief per kind € 6.00*
Bureaukosten per maand per kind per gastouder € 42.50

* Let wel: Gastouderbureau Kind aan Huis hanteert een uurtarief welke als richt-/adviesprijs voor de gastouder dient. Het staat de gastouder vrij zelf een uurtarief te bepalen voor haar diensten.

Thuisopvang
Tevens is het mogelijk opvang bij de ouders thuis te regelen. Deze regeling, genaamd dienstverlening aan huis, biedt de mogelijkheid om voor maximaal drie dagen per week opvang bij de ouders thuis te verzorgen. Een gastouder bij de ouders thuis wordt ook wel een nanny genoemd, een niet inwonende oppas voor kinderen. Een nanny en de opvanglocatie (in de meeste gevallen het huis van de ouders) dienen aan dezelfde eisen te voldoen als een gastouder en haar opvanglocatie (in de meeste gevallen het huis van de gastouder). Het minimumtarief voor een nanny staat gelijk aan het bruto minimum uurloon plus 8% vakantietoeslag en betaalde vakantieuren. Per 1 januari 2024 is het bruto minimum uurloon vastgesteld op € 15,45 inclusief vakantietoeslag en betaalde vakantieuren, ongeacht het aantal kinderen. Het staat de nanny vrij zelf een uurtarief te bepalen voor haar diensten.

Kinderopvangtoeslag
Bovenstaande tarieven zijn bruto bedragen. Bij de Belastingdienst kunt u een (online) formulier indienen voor een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de kinderopvang. Dit betekent dat u feitelijk minder betaald. De kosten die u betaalt voor de kinderopvang zijn gebaseerd op het jaarinkomen van het gezin. Omdat Gastouderbureau Kind aan Huis een door de overheid erkend gastouderbureau is, kunt u een groot deel van de kosten terug ontvangen van de Belastingdienst. U kunt uw kinderopvangtoeslag berekenen en aanvragen op de website www.toeslagen.nl.

Kassiersfunctie
Gastouderbureau Kind aan Huis heeft onder andere een kassiersfunctie. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt.