Indien u belangstelling heeft voor gastouderopvang dan kunt u zich aanmelden bij Gastouderbureau Kind aan Huis. Een bemiddelingsmedewerker van ons gastouderbureau zal een intakegesprek met u voeren waarin informatie wordt gegeven over onze werkwijze en visie op kinderopvang. Indien u zelf nog geen gastouder heeft gevonden, dan zal de bemiddelingsmedewerker zoveel mogelijk met u meedenken om de juiste gastouder voor u te vinden. U bepaalt zelf wie uw kind(eren) gaat verzorgen. Er wordt een kennismakingsgesprek op de opvanglocatie georganiseerd. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgen u, de gastouder en de bemiddelingsmedewerker de gelegenheid alle vragen op het gebied van het gastoudergezin, de opvangomgeving en visie op opvoeding te stellen. Wanneer er een bemiddeling heeft plaatsgevonden en er goede afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de zorg en opvang van uw kind(eren), dan worden de bemiddelingscontracten gemaakt en ondertekend.

Tevens is het mogelijk u samen met uw eigen gastouder in te schrijven bij ons gastouderbureau wanneer u, samen met uw gastouder, gebruik maakt van de diensten van een ander gastouderbureau, maar graag wilt overstappen naar Gastouderbureau Kind aan Huis.

De bemiddelingsmedewerker blijft contact onderhouden met zowel ouder(s) als gastouder. Op diverse momenten zal Gastouderbureau Kind aan Huis evaluatiegesprekken voeren met zowel u als de gastouder om de kwaliteit van de opvang te waarborgen.