Als gastouder verzorgt u de opvang van kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar. De opvang kan plaatsvinden in uw eigen huis of eventueel bij de ouders thuis. Gastouderbureau Kind aan Huis biedt u de mogelijkheid om op een flexibele manier extra inkomsten te verdienen tot zelfs een volledig inkomen te verwerven. U bepaalt zelf de dagen en tijden dat u opvang biedt. Het werken als gastouder is hierdoor goed te combineren met de zorg voor uw eigen kind(eren).

Oma of opa als gastouder
Wilt u ook heerlijk vertrouwd op uw eigen kleinkind(eren) passen als hun ouders aan het werk zijn? Dat kan! Gastouderbureau Kind aan Huis kan ervoor zorgen dat u een erkend gastouder wordt. En u kunt er ook nog een zakcentje mee verdienen. U bepaalt zelf of u de inkomsten voor uzelf gebruikt of spaart voor uw (klein)kind(eren).

Wij zorgen voor een goede begeleiding zodat er, ook na de start, een prettige samenwerking bestaat. U wordt maandelijks door Gastouderbureau Kind aan Huis uitbetaald. Op deze manier kunt u heerlijk op uw kleinkind(eren) passen terwijl hun ouders profiteren van kinderopvangtoeslag.

Kwaliteitseisen
Gastouderopvang is niet aan iedereen besteed. Een gastouder dient aan bepaalde eisen te voldoen om de kwaliteit van de opvang te kunnen waarborgen en zodat ouders aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Daarnaast stellen wij als gastouderbureau ook eigen eisen aan een gastouder.

 • De gastouder heeft minimaal een diploma Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2 of een gelijkgestelde opleiding met goed gevolg afgerond. Een gelijkgesteld diploma wordt bepaald aan de hand van de diplomalijst gastouders, opgesteld door de Rijksoverheid.
 • Iedere gastouder dient te beschikken over een verklaring omtrent gedrag. Indien de opvang van het kind bij de gastouder thuis plaatsvindt, zijn ook de huisgenoten van 18 jaar en ouder en structureel aanwezigen verplicht over een verklaring van goed gedrag te beschikken.
 • Iedere gastouder, huisgenoot van 18 jaar en ouder en structureel aanwezige dient zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang.
 • De gastouder dient te beschikken over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat gericht op kinderen.
 • De gastouder is 18 jaar of ouder.
 • De gastouder is minimaal een half jaar beschikbaar.
 • De gastouder moet, bij aanvang van de opvang, ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • De gastouder moet een WA-verzekering en inzittendenverzekering (bij het gebruik van een auto) hebben afgesloten.
 • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
 • De gastouder is niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet.
 • De gastouder spreekt Nederlands en/of Fries tijdens de opvang. Met uitzondering van de opvang van kinderen van buitenlandse ouders.