Inkomsten
Gastouderbureau Kind aan Huis is er voor en door onze gastouders en daarom gaat het gehele uurtarief dat wij u in rekening brengen naar onze gastouders. Helder en duidelijk. Een gastouder werkt zelfstandig en is dus niet in loondienst bij ons gastouderbureau of de ouders, tenzij de regeling dienstverlening aan huis wordt toegepast. De gastouder bepaalt zelf haar uurtarief en werktijden. Gastouderbureau Kind aan Huis hanteert een richt-/adviesprijs van € 6,00 per uur per kind. Afhankelijk van de ervaring van een gastouder, de opvanglocatie en het vraag en aanbod kunt u ervoor kiezen met een ander uurtarief te gaan werken. Tevens kunt u samen met de ouders afspraken maken over maaltijden en tussendoortjes en bent u vrij om hier een vergoeding voor te vragen. Let er wel op dat een gastouder alleen betaald krijgt als ze werkt. Vakantie of ziekte van de gastouder worden niet doorbetaald.

Kassiersfunctie
Gastouderbureau Kind aan Huis heeft onder andere een kassiersfunctie. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt.

Uitbetaling van uw inkomsten
Als u zorgt voor een tijdige aanlevering van uw urenregistratie, dan maakt Gastouderbureau Kind aan Huis iedere maand de vergoeding over naar uw bankrekening. Dit is een bruto vergoeding waarover u zelf nog belasting gaat betalen.

Vergoeding thuisopvang
Indien u als gastouder opvang aanbiedt in het huis van de ouders, dan heeft u recht op uitbetaling van het bruto minimum uurloon, 8% vakantietoeslag en betaalde vakantieuren. De vergoeding van het bruto minimumloon is per uur en ongeacht het aantal kinderen dat een gastouder opvangt uit één gezin. Per 1 januari 2024 is het bruto minimum uurloon vastgesteld op € 15,45 inclusief toeslagen, ongeacht het aantal kinderen. De gastouder en ouders kunnen onderling afwijken van deze uurvergoeding, mits dit niet lager is dan het bruto minimum uurloon.

Afdracht aan de Belastingdienst
De afdracht aan de Belastingdienst gebeurt in de meeste gevallen door de inkomsten op te geven als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Dat betekent dat eventueel gemaakte kosten mogen worden afgetrokken van de inkomsten. Over het restbedrag moet vervolgens belasting worden betaald. Bij een jaarinkomen tot € 73.032,- geldt een belastingpercentage van 36,93%.

Zelfstandig ondernemer
Naast de freelance basis waarop u als gastouder aan de slag kunt bij Gastouderbureau Kind aan Huis, kan het in bepaalde gevallen aantrekkelijk zijn om zelfstandig ondernemer te worden. U dient dan een eenmanszaak op te richten. Als ondernemer in een eenmanszaak zijn er bijzondere fiscale regels die in uw voordeel kunnen werken. U kunt hierbij denken aan de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, waardoor u minder belasting betaalt over uw inkomsten en financieel voordeliger uitkomt. De Belastingdienst beoordeeld of u wordt gezien als zelfstandig ondernemer aan de hand van de volgende criteria:

  • Er is sprake van een winstgevende onderneming.
  • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw onderneming (opvanguren en administratie).
  • Uw onderneming is zelfstandig doordat u bijvoorbeeld uw eigen administratie voert.
  • U hebt meerdere klanten/gezinnen waarvoor u werkt.
  • U loopt een ondernemersrisico.
  • U heeft een verzekering afgesloten.