Na uw inschrijving volgt een intakegesprek met één van onze bemiddelingsmedewerkers. De bemiddelingsmedewerker bespreekt al uw wensen en eventuele bijzonderheden. Ook uw ideeën over opvoeding en verzorging komen aan bod. De opvanglocatie, in de meeste gevallen uw woning, wordt beoordeeld op een aantal punten en veiligheidsaspecten.

Wanneer u in het Landelijk Register Kinderopvang bent opgenomen, kunt u starten met het opvangen van kinderen. De bemiddelingsmedewerker maakt voor u een afspraak met potentiele vraagouders voor een kennismakingsgesprek. Als u en de ouders na de kennismaking positief zijn, vindt er een koppelingsgesprek plaats waarin verdere afspraken worden gemaakt en een onderlinge overeenkomst tussen u en de ouder wordt getekend. Daarna volgt een proefperiode van twee maanden.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van een ander gastouderbureau, maar graag wilt overstappen naar Gastouderbureau Kind aan Huis dan is het tevens mogelijk u, samen met de ouders en kinderen waar u al opvang voor verzorgt, in te schrijven bij ons gastouderbureau.

De bemiddelingsmedewerker blijft contact onderhouden met zowel ouders als gastouder. Op diverse momenten zal Gastouderbureau Kind aan Huis evaluatiegesprekken voeren met zowel u als de ouders om de kwaliteit van de opvang te waarborgen.